www.metalizace.cz

Tryskání Veteránů

Tryskáním veteránů se zabýváme od roku 1994 a proto s tím máme odborné zkušenosti, získané stovkami otryskané historické techniky
a různých předmětů historické ceny určené k renovaci.

Tryskáme:

  • malé předměty
  • velké celky např. historický tank dovezený z Ameriky

Při tryskání historických předmětů velmi záleží na domluvě a osobní představě zadavatele zakázky. Při tomto tryskání ručíme za provedenou práci, protože víme, že neodborným tryskáním můžeme způsobit nenahraditelné škody v podobě zdeformování tryskaného materiálu, které může nastat okamžitě. Toto tryskání, které je náročnější na čas, vyžaduje i svoje specifika. Na zkušebním vzorku se musí upravit tlak a taktéž i zrnitost tryskacího media musí být optimální k tryskanému předmětu, ale výsledný efekt i při vyšších nákladech je mnohonásobně vynahrazen v podobě čisté práce při restaurování.

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás