www.metalizace.cz

Metalizace

Metalizace je špičková protikorozní ochrana korozivních materiálů a provádí se nástřikem roztaveným nekorodujícím kovem na předem upravený otryskaný povrch.

Jako protikorozní ochrana se nejčastěji používá:

  • zinek a jeho slitiny

Hliník se používá na povrchy vystavené vyšším teplotám – potrubí, výfuky.

Jiné stříkané kovy měď, mosaz a různé slitiny, dle přání zákazníka jsou určeny hlavně k dekorativním účelům. Metalizační protikorozní nástřik se aplikuje v minimální tloušťce 60 - 80 mikronů, ale také i 300 mikronů dle požadavku zákazníka. Metalizační nástřik ve spojení s nátěrem dává záruku mnohonásobné životnosti. 

MetalizaceMetalizaceMetalizaceMetalizace

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás