www.metalizace.cz

Pískování / Tryskání

Tryskání se využívá snad ve všech oborech lidské činnosti (strojírenství, stavebnictví, autodoprava, autoopravárenství). Nenahraditelné tryskání se používá vždy při jakékoli renovaci nebo restaurátorské činnosti.

Otryskaný materiál je:

  • dokonale čistý – odmaštěný
  • určený k dalšímu zpracování jako lakování, metalizační nástřik, pozinkování a jiné povrchové úpravy

Tryskací medium má různou zrnitost, uzpůsobenou přesně podle následné technologie úpravy. Čistota otryskaného povrchu se měří podle SA – stupeň čistoty 1 až 3, je dána též podle následné technologie povrchové úpravy. Tryskání se provádí od drobných předmětů v tryskacím boxu, až po velké konstrukce v tryskací hale vybavenou manipulační technikou a odsávajícími několikastupňovými filtry.

Tryskání se provádí též na nekovových materiálech jako je dřevo, trámy, které slouží k dekoraci a imituje napodobeninu historického dřeva potřebného vždy při opravách památek. Též se velmi hojně provádí tryskání kamene jak k dekoraci, tak k zdrsnění povrchu a
vytvoření protiskluzové plochy.

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás